Rubrika: Nezařazené

 • S Vladimírem Antonovem k základům nové spirituality mahájánového člověka

  S Vladimírem Antonovem k základům nové spirituality mahájánového člověka

  Antonov v přednášce nazvané Duchovní cesta současného člověka (brožura vydaná v roce 1991 Volným sdružením Oáza Brno) tvrdí, že buddhismus se dělí na tři větve, z nichž lze rozpoznat dva základní proudy: jižní a severní. Ortodoxní jižní pokrývá Vietnam, Laos, Srí Lanku nebo Koreu, severní sahá do Tibetu, Nepálu, Mongolska a do některých oblastí bývalého…

 • Démon v nás

  Démon v nás

  Těžko se v těchto dnech odhlíží od politického dění. Posuny v Maďarsku směrem k diktatuře, pokusný výstřel ministra obrany Metnara, uzavírání hranic a další – to vše si žádá pozornost a pak také adekvátní četbu textů, které svědčí o podobných bitvách svedených v nedávné minulosti. Začněme pro tentokrát citátem: „Masy jsou válkou vyčerpané, otřesené a chvějí se před další…

 • Trochu hrůzy z osvědčených zdrojů

  Trochu hrůzy z osvědčených zdrojů

  „Syn otce lehkomyslného a matky slabé a sensitivní, byl vychováván u pedantického strýce.“ Tak začíná heslo v Ottově slovníku naučném věnované německému básníkovi první poloviny 19. století E. T. A. Hoffmannovi. Tomuto slavnému literátu se podařilo dobýt vrchní příčky společenského života, jeho díla se dodnes čtou – už jsem pár jeho knih balil a odnášel…

 • Nicotný hrdina přitakává nové Evropě

  Nicotný hrdina přitakává nové Evropě

  Evropa rovná se krize. Krize politická, krize vzdělávání, krize identity, krize manželských vztahů a kdovíjaká další. Společenská závažnost literárního textu by se dala měřit podle míry autorovy schopnosti některou z těchto krizí zobrazit. Některou, anebo rovnou všechny, záleží pouze na schopnosti vidět problémy v souvislosti a uvědomovat si, že někde pod zjevnými problémy je ukryt…

 • Kniha na neděli

  Kniha na neděli

  Když v roce 1874 vyšla v Matici lidu román Pět neděl v balónu sepsaná tehdy neznámým autorem Julesem Vernem, málokdo ze čtenářů si nejspíš dokázal představit, že má co dělat s jedním z nejznámějších romanopisců budoucnosti. Kritika tento román nechtěla přijmout (a skoro by se chtělo říct, že kritika nikdy nepřijme závažná díla budoucnosti :-), o to…

 • Nerozlomný kruh ženských literatur

  Jasně, označit něco jako ženskou literaturu anebo snad dokonce jako literaturu pro ženy, je téměř nepřijatelný přešlap, zlý, potměšilý výpad proti dobrému vkusu. Je snad ještě živá doba spisování pro volnou chvíli, pro zábavu, kterou konzumovaly nevzdělané, ovšem gramotné kuchařinky? Tato čtenářská skupina už pravděpodobně neexistuje – i když, s oblibou si připomínám oblíbenou historku mého…

 • Annalisa Cosentino a její Chvála blbosti

  Italská bohemistka Annalisa Cosentino vydala knižní studii věnovanou postavě a dílu Jaroslava Haška. Autorovi se věnuje dlouhodobě – v italské exkluzivní knižní edici I Meridiani Mondadori vyšel v roce 2014 rozsáhlý výbor překladů Haškových próz, na němž Cosentino pracovala spolu se Sergiem Corduasem. Cosentino je zde překladatelkou, ale i autorkou rozsáhlých poznámkových aparátů, v rámci nichž přibližuje italskému…

 • Jak nachytat sebe sama

  Poslední román Davida Zábranského v mnohém navazuje na autorovo předchozí dílo, prózu Za Alpami. Ta vyvolala na naší scéně poměrně zajímavou diskusi, v níž nechybělo ani vrhání mrvy v duchu „když je dílo blbost, musí být blbec i autor a s ním i všichni, kdo si ho oblíbili“. Pokusil jsem se zde ukázat, proč Za Alpami…

 • Serotonin

  Kdybychom nevěděli, jak aktuální dokáže být Michel Houellebecq ve výběru námětů svých próz, museli bychom si říci, že největší kouzlo jeho Serotoninu spočívá právě v minutové přesnosti, s níž byl předložen mase čtenářů. Po všech těch zprávách o opiátových krizích, o nekompromisní konzumaci antidepresiv napříč celým západním světem jsme si už snad mysleli, že nemůže být hůře…