S kapitalismem navždy

Kniha americko-srbského ekonoma Branka Milanoviće, přinášející důkladnou analýzu proměn kapitalismu a spolu s ní i pokus zmapovat paralelně existující typy kapitalismu (Nic než kapitalismus. Budoucnost systému, který vládne světu, Praha 2022), je užitečná všem, kteří chtějí současný ekonomicko-společenský režim nahlédnout jako totální, uzavřené řešení, které podle autora knihy nemá a nejspíš ani nebude mít alternativu …

Ulrich Brand a Markus Wissen: Imperiální způsob života. Každodenní život a ekologická krize kapitalismu

Vydal Neklid pro čtenáře Neklidu především; knížka dobrých autorů o nejrůznějších projevech tzv. imperiálního způsobu života napříč státy s rozvinutou anebo rozvíjející se ekonomikou – a s přihlédnutím k praxi zejména západních zemí, kteréžto v duchu imperialismu kolonizovaly ostatní svět a na dlouhou dobu si z něj učinily odpadiště – aneb pohltiště – nejrůznějších druhů odpadu a především pak externalit …