předjaří

blíží se polovina března a v krajině, do níž po krátké přestávce znovu, a letos možná i naposledy napadl sníh, se pod mdlými paprsky slunce hromadí voda. jdeš. vysoké boty se boří místy až po kotníky. louka vybroušená žacím automatem přeměněná na krátký tvrdý trávník nasála všechnu tu zimní vláhu, když se zastavíš, můžeš pozorovat, jak prameny zurčí kolem drnů, stékají napříč plání a mizí ve strouze, zařezané mezi bílé vertikály útlých kmenů bříz. jdeš tak nějak náhodně, vítr tě nikam nežene, obloha netlačí k zemi, suneš se dočasným mokřadem a vnímáš všudypřítomnou vlhkost. rok jsi tu nebyl. na protějším kopci se bělají meze, bílé šrafování vydrží ještě několik dní a pak zmizí. proti černé, nepropustné mase lesa se ti těch několik proužků jeví jako něco neskutečně živoucího. znáš to tam, pásy tratí oddělují terénní zlomy, šípkové keře střídají akáty, pokaždé, když se tam vypravíš, si připomeneš práci těch, co se na zdejších mezích po staletí lopotili.

hrana pole

čas formuje linie v krajině podle zvláštního klíče. nikdy jsi tomu nepřišel na kloub. uprostřed léta bys myslel, že hranice polí a luk jde tak, aby byla co nejhezčí, aby se cesta kroutila, aby se nešlo jen rovně a landscape aby nebylo lze vykládat jako čtverečkový podklad k hospodářské mapě. na konci zimy, když se země zrovna houpe pod nohama jak tenká vrstva hlíny na pomalu se vlnícím oceánu krajiny, má najednou cesta úplně jiný rytmus. obcházíš bílé skvrny a pozvolna se stáčíš proti lesu.

strom-mapa

pokračuješ po zlomu lesa a otevřené krajiny. hledáš, kudy bys mohl vstoupit. tušíš, že tam někde uvnitř se budou v přítmí stékat všechny stružky a prameny. a pak najednou stojíš před stromem-mapou. jeho větve, toť přítoky, jeho tělo, toť masa, kterou ožívá celý les. pomalu jedeš očima od vlásečnic, abys nakonec splýval po jeho útlém kmeni a vytušil, že v zemi tenhle obraz pokračuje, snad jinak natočen, jinak vyzrcadlen, každopádně ale ukotven do věčnosti. nemusíš vlastně chodit daleko od domu, aby se ti základní obrazy ukázaly v ostrém kontrastu k hmotě.

severní cesta

závěj. jako by ji obří dítě olízalo až ke hraně cesty. jako by v teplých dnech odevšad sníh zmizel a jen tady, v zářezu úvozové cesty, zůstal ležet. vlastně neleží jen tak, pomalu odtéká, máš už jen pár dní na to, aby sis připomněl, jak prudký byl v lednu vítr, jak hnal krajinou oblaka sněhu. jeho mocnost je tu na chvíli zastavena v čase, napájí pomalu rybník, který o pár stovek metrů níže právě zažívá období největší hojnosti. a opět, to, co je všem předjarním obrazům krajiny společné: i tady, v zářezu staré vozové cesty, se plně ukazuje, jak ostrý kontrast vzniká tam, kde o dva nebo tři měsíců později zůstanou jen jemné odstíny zeleně a hnědi.

záznam

někdy krajinu vidíš jako starý ozvučný válec. je to představa ryze mechanická, s výčnělky a zářezy, nic, co by tě dokázalo vzrušit. jak tě pak ovšem doma překvapí fotografie! aniž bys to zaregistroval, procházels kolem stromu, v jehož sotva viditelných lístcích, od podzimu neservaných, se vyjevil grafický náčrt zvuku, záznam, který měl spíš zůstat ve skrytu. zpětně si vybavuješ, co přibližně jsi tam dole pod vesnicí cítil, ačkoliv dobře víš, že tyto zpětné projekce nemají za korunu ceny. a až se tam vrátíš, to už bude onen okraj lesa s rybníkem žít křikem ptáků. teď ještě jen slabý svistot větru a ticho, které nanejvýš občas rozřízne mňoukavým křikem káně.