… předcházelo jisté očekávání. Kahudovy předchozí dvě knihy totiž byly překvapením pro všechny ty, kteří si mysleli, že už je autor bizarních novel a hlavně kultovního románu Houština nemůže nijak překvapit. Byla to hlavně rozsáhlá sonda do světa konspiračních teorií (Vítr, tma, přítomnost, 2014), ve které Kahuda jako jeden z prvních ukázal, jak může vypadat svět, v němž není nic skutečné, pravdivé nebo vylhané. Prám (2022) není jiný, a v tom je právě jeho největší problém. Jak by se mohlo zdát, autor ho možná konstruoval jako prostředek, který má čtenáře převézt na protilehlý břeh; tam, kde konečně zrozeno nové lidstvo; odkud možno v kontemplaci přehlédnout dějiny jako uzavřený celek; kde věčný mír.

Z napětí mezi živočišným, tělesným vzrušením na jedné straně a slastným vytvářením komplexních definic vývoje společnosti na straně druhé vzniká specifické kahudovské vyprávění. Je to svého druhu meditace, začíná se od tělesného prožitku, vzrušení, a postupuje směrem k složitějším celkům. Kdo Kahudu zná, nebude překvapen, v základě téhle vypravěčské metody jsou autorovy tvůrčí experimenty z přelomu 80. a 90. let, zbavené jejich extrémních poloh. S látkou, která má vyvolat pnutí a touhu, se v Prámu zachází delikátně, namísto sexuální perverze vzrušující erotika. Vypravěč občas využívá poněkud drsnějších obrazů, v kontextu imaginativních schopností Václava Kahudy nicméně stále ještě krotkých. To všechno ale přestává být zajímavé v okamžiku, kdy nás autor převádí na vyšší rovinu příběhu. Příběh se tu odehrává nejčastěji v uzavřených prostorách, odděleně od vnějšího světa, je statický a vystačí si s několika málo postavami. Jejich úkol je jediný: umožnit vypravěči formulovat své vlastní dějiny světa.

Takto vystavěný román už nejspíš ani nemůže být románem, stává se projekční plochou alternativních výkladů světa. Jeho účastníci, jakkoli se někdy zdánlivě pouští do dialogu, si ve svém pohledu a naladění k „oficiálnímu“ vyprávění spíše rozumí a vytváří spikleneckou skupinu. Zpochybnit, vyvrátit, uvést na pravou míru, vyložit strukturu „hlubokého státu“ a jeho důsledků pro život v novém společenském uspořádání. Kahudova vnitřní společnost se pochopitelně může radovat z vlastního přesvědčení, že je vůči vnějšímu světu imunní, že zatímco tam venku panuje „ideologie“, oni mají možnost věci poznávat „přímo“, být na stopě „pravdy“ atd. V tomto bodě zůstal Kahuda nesnesitelným dítětem 90. let, konzumentem dědictví liberálů osvobozených od jha totalit a přesvědčených o tom, že oni – díky účasti na dějinném zlomu – mají možnost posuzovat běh okolního světa z jakési roviny nula, že oni jsou základem svobodné společnosti a posledními obránci před tlakem totalit. V Kahudově Prámu se tahle naivní představa znovu a znovu objevuje všude tam, kde si vypravěč uvědomuje mantinely lidské společnosti; žádné technické inovace ani reflexe své vlastní minulosti nemůže přeměnit člověka, tak aby byl konečně hoden svého druhu – ve své podstatě stále zůstává zvířetem, třebaže právě pilotuje stíhačku. Naprosto lze rozumět pesimistickému naladění takové úvahy. Pokud zůstáváme věrní přesvědčení, že jsme s to dosáhnout absolutního poznání, dotknout se pravdy, pak nakonec opravdu nezbyde než se s „vědoucím“ úsměvem opájet svou vlastní výjimečností a pohlížet na společnost jako na skupinu slepých.

Odnáším si tedy z četby Prámu dojem, že Václav Kahuda značně vyměkl ve schopnosti přímého prožitku světa. Tam, kde byl vždy o hodně lepším autorem než jeho vrstevníci, zůstal jen zbytek někdejších sil – o to více se tu ovšem brousí ostří kritiky světa! Kahuda se stal extremistou jiného typu, spiklencem, producentem pohádek o světě vyšších pater a úmyslech jeho sekčních šéfů. To je samozřejmě směšné a nedůstojné autora, který svého času zaujal jedinečnou metaforou porouchaného světa, uprostřed nějž se člověk pokusil zachovat své vlastní prožívání, když už bylo vše rozlámáno a zničeno. Jeho dílo se uzavřelo, zbývá tedy je zhodnotit v celé jeho trajektorii a ve vztahu ke světu, který lidé jako Kahuda od počátku spoluutvářeli svou ohromující tvůrčí vůlí.