julišova pohledná poezie

jsou krajiny přesné, po kterých chodíme a o nichž poté i čteme; vedle nich pak existují krajiny domnělé. ty mohou vznikat mnoha způsoby, jeden z nich v průběhu 50. a 60. let minulého století vymyslel a k dokonalosti přivedl severočeský básník emil juliš. jeho pohoří z texů, jeho prolákliny a vodní dravé proudy se rodily z nadšení pro experiment, volně k tradici avantgardních uměleckých výbojů. a samozřejmě že také v roztržce s tehdejší oficiální tvorbou. proto také neušly pozornosti hlídačů dobrého vkusu a ideologické čistoty. tehdejší i dnešní šmok totiž velmi dobře snáší, je-li krajina přepsána do textu srozumitelně, tak, aby se při četbě příliš neriskovalo, aby se zbytečně nebloudilo a nevydávala se energie, jíž je třeba zejména v každodenním zaměstnání. julišovy texty tak udělány nebyly; naopak, jako by si jejich autor liboval v tom vodit čtenáře po těch nejméně přístupných místech a občas ho tam i zanechat svému osudu. ať si poradí! ať si vyzkouší, jaké to je ocitnout se uprostřed nikdy nepoznaných, abstraktních dálav.

knížka pohledná poezie byla vydána v roce 1966 v libereckém severočeském nakladatelství a juliš se s ní po více než desetiletí dočkal první možné veřejné publikace svých grafických, experimentálních veršů. předtím i potom jeho jméno figurovalo na seznamu těch, co si nesměli škrtnout; od roku 1956, kdy zveřejnil první ukázky své tvorby ve strojopisném sborníku bohumila hrabala a jiřího koláře (život je všude) až do roku 1965, kdy mu vyšla sbírka progresivní nepohoda, se musel spokojit s drobnostmi typu katalog k výstavě. a po invazi mu nezbylo než publikovat v samizdatu a exilu. během druhé poloviny 60. let toho nicméně stihl vydat dost; a sbírka pohledná poezie je tím nejdivočejším, co tehdy bylo ke čtení – alespoň tedy pro toho, kdo si uměl pořídit knihy z malého regionálního nakladatelství.

knížka většího formátu (285 x 205 cm), s drobnou ilustrací milana janáčka, je rozdělena do čtyř oddílů: „krajiny“, „přízemní mystéria“, „věčná inspirace“ a „libost“. jednotlivé básně jsou pokaždé snahou o pohyblivé, téměř fónické záznamy mluvené řeči. odehrává se mezi lidmi, na pozadí událostí anebo různých krajinných reliéfů; a tytéž reliéfy jsou zároveň silou, která formovala jejich typografický záznam. svět zachycený tam venku, je vyjádřen nejen ve slovech, ale i svébytně plynoucí texturou. v repeticích, přesmyčkách a transfiguracích tu básník pointuje ty nejzákladnější lidské potřeby rozprostřené na škále duchovní reflexe – sexualita. na rozdíl od antikódů václava havla, možná o něco známější experimentální / vizuální / typografické poezii, je „pohledná“ práce emila juliše živější, méně návodná, ale také epičtější a dodnes čitelná i pro ty, jimž jsou vcelku ukradené padesát let staré touhy tvořit na psacím stroji jako v tušeném textovém editoru. v rámci zdejší tvorby 60. let, hledající nové možnosti vyjadřování a svou vizualitou předbíhající dobu jinak statických textů, je julišova sbírka jedinečným záznamem životů. tam kdesi, v krajinách nezarovnaných na levý praporek.

Knihu nabízím ke koupi zde.