Cestou do polí, rovnou k lesu

To si takhle jednou vyjdete s chutí rozhlédnout se do kraje a zhodnotit, jak na tom letos před podzimem jsme s naší krajinou. Podíváte se napravo a: po úbočí kopce se táhne pruh zežloutlých smrků a borovic, jako žilka smrti se klikatí kolem údolí a mizí někde na horizontu. Hned si vzpomenete – bylo to přibližně před […]

Co všechno si zkontroluje vaše nová lednice

V sobotní příloze Lidových novin Česká pozice (ze dne 23. 3. 2019) vyšla rozsáhlá recenze Petra Pietraše (Noví dobyvatelé Facebook a Google) na knihu americké ekonomky Shoshany Zuboffové Věk sledovacího kapitalismu. Pietraš zaměřil svou pozornost na to, jak Zuboffová rozkrývá praktiky Googlu, Facebooku, a část svého textu – pravděpodobně po vzoru autorky – formuloval jako […]

Reforma evropské zemědělské politiky. Konečně se dočkáme?

Jak ukázalo nedávné hlasování evropského Výboru pro životní prostředí, v dohledné budoucnosti bychom se mohli dočkat výrazné změny v architektuře zemědělských dotací na území EU. Podle výboru by bylo možné podpořit krajinnou biodiverzitu alokací částky 15 miliard EUR určených výhradně pro ty zemědělce, kteří usilují o šetrné hospodářství a pokoušejí se stabilizovat rozmanitý a udržitelný […]

Plán Českomoravské myslivecké jednoty: znovu zabíjet vlky, vydry a bobry

Českomoravská myslivecká jednota (ČMMJ) uspořádala na počátku prosince tohoto roku konferenci, na níž účastníci diskutovali o aktuálním stavu některých predátorů v ČR a nutnosti jejich regulace. Hlavní témata byla tato: vlk, bobr a vydra. Pokud jde o vlka obecného, myslivci argumentují takto: dokonce roku 2017 bylo farmářům vyplaceno odškodné ve výši 1,4 milionu Kč a v roce […]

O překupování knih

Antikvariát je služba zvláštního druhu. Jeho provozovatel od někoho získá starší knihu, kterou má prodat dál. To, na čem celý projekt antikvariát stojí, je umění nastavit cenu knihy. Myslím, že ceny knih by se měly lišit podle toho, k čemu jsou určeny. Pokud se jedná o sběratelské rarity, do nichž mnozí investují peníze jako do nějakého […]