Nahlédnout českému venkovu v ledví

Vydavatel obnovené Přítomnosti, někdejší pražský komunální politik a lékař, ve veřejném prostoru spojovaný například s programovou výzvou Impuls 99, která svého času volala po užší evropské integraci a posílení občanské společnosti, Martin Jan Stránský vydal svou první prozaickou knihu, respektive románový deník. V centru jeho záběru stojí drobné lidské společenství, venkovské uspořádání kdesi na Vysočině – není […]

Cestou do polí, rovnou k lesu

To si takhle jednou vyjdete s chutí rozhlédnout se do kraje a zhodnotit, jak na tom letos před podzimem jsme s naší krajinou. Podíváte se napravo a: po úbočí kopce se táhne pruh zežloutlých smrků a borovic, jako žilka smrti se klikatí kolem údolí a mizí někde na horizontu. Hned si vzpomenete – bylo to přibližně před […]

Gonzo jako nutný doplněk literární stravy

Kdo dnes ještě neměl tu čest se současnou podobou žánru reportáže? Kdo ještě nedržel v ruce Gottland anebo jiné tituly z aktuální polské literárně-reportážní produkce? Koho už tak trochu začal tento objektivistický způsob psaní nudit? Když už by se mohlo zdát, že se tento produktivní žánr jaksi vyprázdnil, připomněla se tzv. gonzo-reportáž, výsostně fikční způsob […]

Konečná fáze Ameriky

Poslední román Salmana Rushdieho vyšel v roce 2017, český překlad Davida Petrů následoval o rok později. Anotace čtenáře láká na „první velký román trumpovské éry“. Takovému tvrzení lze přitakat jen zčásti – to o co tu jde především, je Amerika posledních dvaceti nebo třiceti let, její postupná proměna, která vyvrcholila nástupem nové politické síly. Rushdie tuto […]

Co všechno si zkontroluje vaše nová lednice

V sobotní příloze Lidových novin Česká pozice (ze dne 23. 3. 2019) vyšla rozsáhlá recenze Petra Pietraše (Noví dobyvatelé Facebook a Google) na knihu americké ekonomky Shoshany Zuboffové Věk sledovacího kapitalismu. Pietraš zaměřil svou pozornost na to, jak Zuboffová rozkrývá praktiky Googlu, Facebooku, a část svého textu – pravděpodobně po vzoru autorky – formuloval jako […]